Wat is een VAR?

De afkorting VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie. Deze verklaring voor werkzaamheden die persoonlijk worden verricht, wordt op aanvraag afgegeven door de Belastingdienst.

Op de aanvraag - die alleen gedaan kan worden door de opdrachtnemer - dienen allerlei gegevens te worden ingevuld, zoals een specifieke omschrijving van de werkzaamheden, het aantal opdrachtgevers en de geschatte inkomsten op jaarbasis. Op basis van deze gegevens beoordeelt de Belastingdienst of er op het moment van aanvragen sprake is van één van de volgende vier situaties:

- een (fictief) loondienstverband. Deze beoordeling resulteert in een VAR-loon.
- resultaat uit overige werkzaamheden. In dit geval wordt een VAR-row afgegeven en zal de opdrachtgever zelf moeten nagaan of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
- winst uit onderneming. Op grond van de afgegeven VAR-wuo hoeven opdrachtgever en opdrachtnemer geen loonheffingen in te houden en/of af te dragen.
- inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap. Ook op grond van de VAR-dga kunnen loonheffingen achterwege blijven.

Meer informatie over de VAR en de voorwaarden bij het gebruik ervan kunt u hier nalezen.

Terug naar de website van De Paarse Olifant